Douglas Horton Zitate auf Englisch

Smile, it's free therapy.

Douglas Horton